Univerzální čistič Sanytol s vůní eukalyptus 5L

Univerzální čistič Sanytol s vůní eukalyptus 5L
Univerzální čistič Sanytol s vůní eukalyptus 5L

  • Kód: 3045206615006

bez DPH
bez DPH Vaše cena bez DPH 321,49 Kč
s DPH Vaše cena s DPH 389,00 Kč
Cena již obsahuje všechny zákonné poplatky.

Přidat do košíku:
Dostupnost:
Čistí, dezinfikuje a odmašťuje všechny plochy v domácnosti. Neobsahuje chlór a nezpůsobuje skvrny.
Biologicky odbouratelný. Provoní celou domácnost svěží eukalyptus vůní.


Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: 0,5% chloridu Didecyldimethylammonium.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Univerzální čistič Sanytol s vůní eukalyptus 5L
Univerzální čistič Sanytol s vůní eukalyptus 5L


Tento produkt byl přidán dne Středa 13. leden 2021.