Všechny kategorie

Reklamace, vrácené zboží

Reklamace, vrácené zboží

podmínky platné od 1. 1. 2020

Reklamaci a vrácení zboží můžete osobně vyřídit na adrese sídla firmy.
V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci a vrácení přes přepravní společností, prosíme zašlete zboží na následující adresu, přispějete tak k rychlejšímu vyřízení svého požadavku:

EMGETON Technology s.r.o., Kubrova 29, 252 16 Nučice
obchod@cultstore.cz, Tel.: 778 005 522

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace a vrácení zboží doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura).

Více informací k vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů naleznete v sekci Obchodní podmínky!


Jak postupovat, když je přijaté zboží poškozené
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané


Jak postupovat při reklamaci
Kontaktujte servisní středisko a popište problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. 

Pokud posíláte zboží do servisu, doporučujeme přiložit:

  • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,

  • popis závady a vaše kontaktní údaje.

servis@emgeton.com, Tel.: 778 005 522

Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.


Neopravitelná závada
Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte nárok na prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list poštou nebo prostřednictvím mailu servis@emgeton.com , následně bude Vaše žádost vyřízena, případně budete kontaktováni pracovníkem telefonicky.


Reklamační protokol
Pokud reklamaci provádíte osobně na servisním středisku firmy Emgeton Technology s.r.o. obsluha Vám vydá reklamační protokol, který si odnášíte s sebou. V případě zaslání reklamace poštou, na adresu reklamačního oddělení, Vám bude zaslán reklamační list na e-mail uvedený v reklamaci.

 
Záruka a záruční list
Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží , avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží . Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.

  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

  • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).

  • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.Záruční list

  • Spolu se zbožím vám bude doručen i nevyplněný záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list faktura, která vám bude dodána spolu se zbožím).

  • Záruční list vám rádi potvrdíme, a to po předložení daňového dokladu či jeho kopie. Záruční list můžete samozřejmě také poslat poštou - spolu s číslem své objednávky nebo okopírovanou fakturou

  • Potvrzený záruční list zašleme zpět na vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).

  • Záruční listy nepotvrzujeme rovnou, protože zboží nevybalujeme a fyzicky nekontrolujeme. Toto privilegium přísluší vždy zákazníkovi, který si zboží zakoupil. Proto vám dáváme prostor zboží nejdříve pečlivě zkontrolovat a vyzkoušet.